BMI kalkulačka

BMI, neboli index tělesné hmotnosti (Body mass index) je číslo používané jako měřítko obezity. Stanovuje vzájemný poměr mezi tělesnou hmotností a výškou.

Jako mnoho jiných vzorců není ani BMI dokonalý, ovšem z hlediska určení váhových skupin patří BMI stále mezi nejlepší parametry. Proto je také využíván ve studiích zaměřených na rizika určitých chorob i v ordinacích lékařů.

Vzorec výpočtu BMI:

BMI = Váha(kg) / Výška(m)2


BMI klasifikace
0 – 18.4 Podváha
18.5 – 24.9 Normální hmotnost
25 – 29.9 Nadváha
30 – 34.9 Obezita I.stupně
35 – 39.9 Obezita II.stupně
40 – více Obezita III.stupněBMI-Club